20 december 2017

EEN ZOON IS ONS GEGEVEN

(Fotograaf: Joas de Graaf)
Zo’n 700 jaar voor Zijn komst schreef Jesaja al over Jezus! Dat is toch heel wonderlijk! Een man die de gave van profeteren heeft gekregen, zijn naam betekent ‘De Heere redt’ en hij kondigt aan dat Jezus eens zal komen, al ver voordat iemand kon weten dat God een reddingsplan heeft met Zijn schepping.
De Bijbel is toch een heel bijzonder boek, waarin Gods grootheid en alwetendheid iedere keer weer verbazingwekkend aan het licht komt.

Jesaja kon niet weten dat wij, ruim 2700 jaar later zijn woorden nog zouden lezen. Maar God wist dat wel. Hij had toen een reden om in die tijd de mensen te vertellen over het plan dat God had met de wereld en tegelijkertijd wist Hij dat wij die woorden nu ook nog zouden lezen.

De woorden van deze tekst raken me diep…. Een Zoon is ons gegeven. God gaf zijn Zoon, Jezus verliet de hemel en de directe nabijheid van God om ons voor te gaan. Voor te gaan in nederigheid, in trouw, in liefde, in goedheid, in gebed, in gehoorzaamheid, in afhankelijkheid.
Hij kwam niet alleen om te sterven voor onze zonden, Hij kwam ook om ons te leren hoe we kunnen werken aan Zijn Koninkrijk hier op aarde.

Ik merk zelf wanneer ik daar bewust mee bezig ben, door me nederig op te stellen, door trouw te zijn naar God, door afhankelijkheid van God, dat ik niet alleen dichter bij God kom, maar dat God vooral ook dichter bij mij komt. Ik zit hierin in een nieuwe fase, waarin God in de meest dagelijkse dingen me dingen laat doen. En me in bepaalde situaties een onmenselijke rust geeft die ik absoluut niet van mezelf heb.
Het is heel bijzonder om God dichterbij te ervaren. En laatst moest ik er eigenlijk ook heel hard om lachen….

Ieder mens in mijn directe omgeving zal kunnen beamen dat de was doen niet een van mijn hobby’s is. En met een gezin van 7 is dat best onhandig, want dagelijks zou ik het moeten tegenkomen. Maar ik ben heel goed in uitstellen, want wat vandaag niet komt, komt morgen wel weer…
Laatst wilde ik even lekker gaan zitten om alle ideeën in mijn hoofd uit te werken op papier en ineens was daar God die zei: ‘Eerst de was!’ Nou, daar zit je dan…. Met het voorgaande verhaal snap je dat dit nooit mijn eigen idee kon zijn, dus het moest God wel zijn die mij even op de prioriteiten wees. Ik heb er even heerlijk om gelachen en heb met een glimlach op mijn gezicht de was zitten vouwen.

Misschien vind je dit wel een heel gek voorbeeld en verwacht je God helemaal niet in dit soort simpele zaken, maar ik geloof dat God juist de simpele dingen in ons leven gebruikt om steeds duidelijker Zijn stem te leren verstaan. Als ouders zet je je kind van 5 jaar ’s ochtends toch ook niet op de fiets om het zelfstandig naar school te laten fietsen? Jaren fiets je met je kinderen mee, om ze op den duur steeds grotere opdrachten te geven, omdat je merkt dat ze dit kunnen en begrijpen. Ze hebben je stem verstaan en weten hoe ze in bepaalde situaties kunnen handelen.

Ik denk dat één van de redenen is dat wij de woorden van Jesaja vandaag nog steeds kunnen lezen, dat we in deze verwijzing naar Jezus kunnen ontdekken hoe groot God is en dat Hij echt de heerschappij op Zijn schouder heeft! Hij heeft alles in Zijn hand. Hij gaf toen al een verwijzing naar hoop voor de toekomst en geeft ons nu zicht op Zijn plan en Zijn Koninkrijk!

Ik zet graag mijn hart open in de ogenschijnlijk kleine opdrachten die Hij voor mij heeft in Zijn Koninkrijk, want ook in het kleine wordt Hij zichtbaar!

Gezegende kerstdagen! Wat een grote Verlosser hebben wij!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten