30 december 2017

WAT DE TOEKOMST BRENGE MOGE...Een tekst van een oud lied dat van alle tijden is! Ik weet wat voor jaar wij hebben gehad en ik weet wat voor jaar een aantal van jullie hebben gehad.

Sommigen van jullie zijn zonder pardon op straat gezet, zonder duidelijke aanleiding. Wat onzekerheid met zich mee bracht en onrust financieel, maar zeker ook geestelijk. Anderen hoorden dat een dierbare of zelfs dierbaren ernstig ziek zijn, zelfs ongeneeslijk…. En er waren ook mensen die afscheid moesten nemen van een geliefde…
Weer anderen zagen hun relatie in rook opgaan en moesten staande blijven om hun kinderen houvast te bieden.
De een moest opklimmen uit een geestelijk dal, de ander viel weer terug en moest alle zeilen bijzetten om weer aan een stabiele basis te bouwen.
Sommigen van jullie kregen op het werk meer voor de kiezen, dan je behoort te krijgen.
Weer anderen moesten dealen met een kwaal die een ander niet ziet, maar die dag en nacht zoveel energie van je vreet dat je dagelijks hoopt op een wonder.
En dan nog die mensen die hun partner zien strijden tegen een ziekte, niet wetende waar het heen gaat en vaak machteloos aan de zijlijn staan om hem of haar bij te staan.
Sommigen kregen moeilijkheden te verduren in familierelaties, wat altijd kwetsbaar is en enorm veel pijn doet, omdat het je wortels raakt.

Maar er waren ook mensen die de liefde van hun leven leerde kennen en iets mochten ervaren wat ze nog nooit eerder hebben ervaren.
Er waren echtparen die dit jaar zwanger raakten of een kindje mochten krijgen.
Sommigen vonden een nieuwe baan, anderen behielden de baan die ze zo graag beoefenen.
Er waren mensen die druk bezig zijn met een studie en positieve resultaten behalen!
En er waren echtparen die een huwelijksjubileum mochten vieren.
Mensen die lichamelijke vooruitgang mochten boeken, ook al leek het soms langzaam te gaan.
En zij die vanuit een psychisch dal zichzelf letterlijk en figuurlijk mochten zien groeien!
Sommigen van jullie vonden een nieuwe uitdaging om mee aan de slag te gaan.
Weer anderen ontmoette nieuwe vrienden, wat de soms zo eenzame momenten mocht opvullen. 
En dan nog zij, die ondanks alles ’s ochtends toch op konden staan met een gelukkig gevoel.

Sommigen van jullie hadden meerdere van dit soort momenten, zowel positief als negatief. Bij anderen leek het alsof alle moeiten in 1 jaar samen leken te vallen, terwijl de ander een jubeljaar achter de rug heeft.
Hoe dan ook, als je dit leest, weet dan dat je gezien bent! Gezien in je pijn, gezien in je verdriet, gezien in je vreugde, gezien in je plezier.
En zeker niet alleen door mij, of door de mensen in je nabije omgeving, maar vooral door je Hemelse vader, die met je meehuilde op de verdrietige momenten en met je meelachte toen je genoot!

Ik hoop dat je voor het komende jaar de volgende tekst met mij mee kan zingen. Wat een ontzettend rijke tekst en wat een waarheid zit er in dit lied!
Ik weet dat op de weg die wij het komende jaar voor ons hebben, dit lied mijn lijflied wordt!

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Ik wens je heel veel goeds voor 2018!   

Liefs Anita….

20 december 2017

EEN ZOON IS ONS GEGEVEN

(Fotograaf: Joas de Graaf)
Zo’n 700 jaar voor Zijn komst schreef Jesaja al over Jezus! Dat is toch heel wonderlijk! Een man die de gave van profeteren heeft gekregen, zijn naam betekent ‘De Heere redt’ en hij kondigt aan dat Jezus eens zal komen, al ver voordat iemand kon weten dat God een reddingsplan heeft met Zijn schepping.
De Bijbel is toch een heel bijzonder boek, waarin Gods grootheid en alwetendheid iedere keer weer verbazingwekkend aan het licht komt.

Jesaja kon niet weten dat wij, ruim 2700 jaar later zijn woorden nog zouden lezen. Maar God wist dat wel. Hij had toen een reden om in die tijd de mensen te vertellen over het plan dat God had met de wereld en tegelijkertijd wist Hij dat wij die woorden nu ook nog zouden lezen.

De woorden van deze tekst raken me diep…. Een Zoon is ons gegeven. God gaf zijn Zoon, Jezus verliet de hemel en de directe nabijheid van God om ons voor te gaan. Voor te gaan in nederigheid, in trouw, in liefde, in goedheid, in gebed, in gehoorzaamheid, in afhankelijkheid.
Hij kwam niet alleen om te sterven voor onze zonden, Hij kwam ook om ons te leren hoe we kunnen werken aan Zijn Koninkrijk hier op aarde.

Ik merk zelf wanneer ik daar bewust mee bezig ben, door me nederig op te stellen, door trouw te zijn naar God, door afhankelijkheid van God, dat ik niet alleen dichter bij God kom, maar dat God vooral ook dichter bij mij komt. Ik zit hierin in een nieuwe fase, waarin God in de meest dagelijkse dingen me dingen laat doen. En me in bepaalde situaties een onmenselijke rust geeft die ik absoluut niet van mezelf heb.
Het is heel bijzonder om God dichterbij te ervaren. En laatst moest ik er eigenlijk ook heel hard om lachen….

Ieder mens in mijn directe omgeving zal kunnen beamen dat de was doen niet een van mijn hobby’s is. En met een gezin van 7 is dat best onhandig, want dagelijks zou ik het moeten tegenkomen. Maar ik ben heel goed in uitstellen, want wat vandaag niet komt, komt morgen wel weer…
Laatst wilde ik even lekker gaan zitten om alle ideeën in mijn hoofd uit te werken op papier en ineens was daar God die zei: ‘Eerst de was!’ Nou, daar zit je dan…. Met het voorgaande verhaal snap je dat dit nooit mijn eigen idee kon zijn, dus het moest God wel zijn die mij even op de prioriteiten wees. Ik heb er even heerlijk om gelachen en heb met een glimlach op mijn gezicht de was zitten vouwen.

Misschien vind je dit wel een heel gek voorbeeld en verwacht je God helemaal niet in dit soort simpele zaken, maar ik geloof dat God juist de simpele dingen in ons leven gebruikt om steeds duidelijker Zijn stem te leren verstaan. Als ouders zet je je kind van 5 jaar ’s ochtends toch ook niet op de fiets om het zelfstandig naar school te laten fietsen? Jaren fiets je met je kinderen mee, om ze op den duur steeds grotere opdrachten te geven, omdat je merkt dat ze dit kunnen en begrijpen. Ze hebben je stem verstaan en weten hoe ze in bepaalde situaties kunnen handelen.

Ik denk dat één van de redenen is dat wij de woorden van Jesaja vandaag nog steeds kunnen lezen, dat we in deze verwijzing naar Jezus kunnen ontdekken hoe groot God is en dat Hij echt de heerschappij op Zijn schouder heeft! Hij heeft alles in Zijn hand. Hij gaf toen al een verwijzing naar hoop voor de toekomst en geeft ons nu zicht op Zijn plan en Zijn Koninkrijk!

Ik zet graag mijn hart open in de ogenschijnlijk kleine opdrachten die Hij voor mij heeft in Zijn Koninkrijk, want ook in het kleine wordt Hij zichtbaar!

Gezegende kerstdagen! Wat een grote Verlosser hebben wij!!!

13 december 2017

JE HOORT BIJ MIJHoe denkt die ander over mij? Vinden ze me wel aardig? Ik wil niemand teleurstellen. Wat nu als die ander me niet mag? Joh, ik pas me gewoon aan, ik vind alles prima. Zit mijn haar wel goed? Heb ik wel de juiste kleding aan? Ik moet me echt omkleden, in deze outfit kan ik me ergens anders niet vertonen. Als ik die afspraak afzeg, dan zijn ze vast teleurgesteld. Ik weet wat ze van me verwachten, dus dat is wat ik laat zien van mezelf. Ik wil haar vertellen wat ik niet leuk vond, hoe zal ik dat eens zo verwoorden dat ik haar niet kwets? Schouders recht, kin omhoog, iedereen ziet dat ik het allemaal onder controle heb. Ik voel de sfeer gewoon meteen in een ruimte hangen. Die blik in zijn ogen; ik denk echt dat hij boos op me is. Zo doe ik het altijd al; overzichtelijk en duidelijk. Als ik dat niet zelf doe, dan zadel ik een ander er mee op.

Soms kunnen bovenstaande gedachten je zo in beslag nemen. Je gelooft deze gedachten en daardoor ga je er ook naar handelen. Ondanks dat je alles onder controle lijkt te hebben is niets minder waar. Mensen zien een vrolijke buitenkant, maar de binnenkant is eigenlijk steeds op zoek naar bevestiging en misschien nog wel meer naar het accepteren van wie je bent. Accepteren dat je niet alles goed hoeft te doen. Accepteren dat je gedachten je vaak een verkeerd beeld geven van jezelf en de wereld om je heen.

Jezus kwam op aarde en was anders dan alle mensen die Hij in zijn leven heeft ontmoet. Hij zal zich vaak, net zoals jij, een buitenbeentje hebben gevoeld. Met dat verschil dat Hij ook echt anders was en jij, zonder dat je het door hebt, één van de vele mensen bent die zijn/haar hoofd vol heeft met gedachten die je in een negatieve spiraal brengen. Geloof me, je bent hier echt niet de enige in, er zijn zoveel mensen die dit meemaken. Maar de meesten zeggen hier niets over uit schaamte of omdat ze het gevoel hebben dat ze maar raar zijn.

Jezus weet als geen ander hoe je je voelt. Hij was echt anders dan alle anderen. En mensen begrepen Hem vaak niet. Hij kwam om de mensen te vertellen dat God van iedereen houdt en dat Zijn koninkrijk komt, ook voor jou!
En Hij wil antwoord geven op al je gedachten:

Ik hou van je! Je bent geliefd! Je bent precies zoals je bent bedoeld. Vertrouw niet op mensen. Je bent uniek. Wat ben je mooi! Maak je niet druk om wat je draagt. Wees jezelf! De volmaakte liefde verjaagt alle angst. Wat je ook biedt, het is nooit genoeg, Ik ben dat wel! Open je hart. Laat de controle los. Richt je op Mij. Vul niet in voor een ander. Ik neem je mee langs nieuwe wegen. Wanneer je Mij volgt, ben je deel van 1 lichaam en alle leden zorgen even goed voor elkaar.

Laat alle stemmen in je hoofd maar praten, maar luister naar die Ene Stem die zegt: Je hoort bij mij! Ook al lijken de stemmen in je hoofd dat te overschreeuwen; wanneer je je op Hem richt, Hem vraagt wat je moet doen om deze stemmen het zwijgen op te leggen, dan zal Hij je leiden via wegen van herstel.
En dan zal je gaan ontdekken dat je Zijn woorden steeds duidelijker gaat horen!

9 december 2017

BROKEN TOGETHER


Als je jong bent heb je vaak een heel romantisch beeld van het huwelijk. In de voorbereiding op ons huwelijk hebben we een brief aan elkaar geschreven en daar benoemden we in dat we samen oud wilden worden, een droom hadden om samen kinderen op te mogen voeden en dat we het goed zouden hebben met elkaar.
In deze brief stond nog weinig over tegenslagen, verliezen, ziekten of iets in die strekking.
Toch hebben we er wel degelijk over nagedacht dat we vast ook moeilijke tijden tegen zouden gaan komen. Toen ik laatst onze kast aan het opruimen was, kwam ik onze huwelijksgeloften tegen en ik vond het erg mooi om te lezen wat we elkaar beloofd hebben. Een aantal zinnen die we naar elkaar uitspraken:
“In voor- en tegenspoed en in ziekte en gezondheid”, “…van je te houden om wie je bent”, “je trouw te blijven en te eren” en “Dit alles wil ik je beloven….in de nabijheid van God”.

Over zo’n 4 maanden mogen we ons 15 jarig huwelijk vieren en inmiddels weet ik dat deze zinnen heel waardevol zijn geworden! Nooit had ik toen kunnen bedenken dat we in de jaren die zouden komen afscheid zouden moeten gaan nemen van dierbaren, een psychische ziekte en lichamelijke klachten op ons huwelijk zouden gaan drukken, we heftige bevallingen zouden gaan meemaken en  een miskraam voor de kiezen zouden krijgen. En dan heb ik het nog niet over de kleine dingen die ook al genoeg irritaties kunnen opleveren, want geloof me, wij zijn ook gewoon maar mensen 😉

Het huwelijk is een prachtig teken van je liefde voor elkaar, maar het is ook een back-up voor de momenten dat het moeilijk wordt. Wat is het mooi om juist op die momenten te lezen wat je elkaar toen hebt beloofd. Want uiteindelijk kunnen denk ik alle stellen die al jaren bij elkaar zijn, zeggen dat het huwelijk ook hard werken is. Je blijft toch 2 verschillende individuen met een andere achtergrond en dan ineens moet je dat samen brengen in een toekomst.

Hierbij is het denk ik heel belangrijk dat je elkaar lief hebt zoals die ander is. In zijn of haar talenten, maar ook in het falen. Want wees eerlijk; iedereen kent momenten dat je dingen doet of zegt waarbij je achteraf niet bepaald trots bent op jezelf. Juist op die momenten heb je iemand nodig die je rugdekking geeft en er voor je staat!

En wat ik dan zo mooi vind aan onze God is dat Hij in Zijn trouw en liefde rondom een echtpaar wil staan. Wanneer je je beiden afhankelijk weet van Hem, dan komt automatisch je eigen ‘ik’ meer op de achtergrond en krijgt God de ruimte om te werken in een huwelijk.
En wanneer je het samen doet met Hem dan kan je die ander een nog betere rugdekking geven, want je kan elkaar wijzen op de identiteit die je in Christus hebt! Ondanks je falen, mag je altijd weer opnieuw beginnen bij God, maar ook bij elkaar.

Nou hoor ik je denken; dat is gemakkelijk zeg, dus ik moet elke keer maar inschikkelijk zijn. Maar ik heb het niet voor niets over “je beiden afhankelijk weten van Hem”, want als dit zo is, dan weet je ook welke verantwoordelijkheden je hebt als man en vrouw. En daar mag je elkaar ook op wijzen…

En geloof maar niet dat ik makkelijk praten heb, want ik kan je vertellen dat we zeker de afgelopen 7 jaar heel wat voor de kiezen hebben gekregen. Ik kan soms met weemoed terug denken aan de eerste jaren van ons huwelijk…
Het is niet makkelijk om je man te zien strijden met een psychische stoornis, want je wilt hem gelukkig zien. Een psychische stoornis kan ook de communicatie tijdelijk flink verstoren. Het kan tussen je in komen te staan, doordat het totaal niet aansluit op het beeld dat je met het huwelijk voor ogen had. Of doordat je je partner ziet veranderen.
Ik heb zelf vaak pijnlijke gewrichten en spieren, wat vermoeidheid geeft en daardoor ben je soms prikkelbaar en ongeduldig. Geen ingrediënten voor een vrolijke echtgenote... 
Samen een miskraam doormaken is naast dat het heel verdrietig is, ook een hele uitdaging om daar samen mee om te gaan, want een vrouw ervaart het heel anders als een man.
Het verlies van mensen die heel belangrijk waren in ons leven, oma’s en een opa, zijn ook moeilijk om samen mee te maken. De periode van afscheid, een plotseling verlies, de periode van verwerking; iedereen doet dat op z’n eigen manier en er is inleving voor nodig om die ander daar in bij te kunnen staan. En communicatie om aan te geven wat je nodig hebt.

Het geeft me dankbaarheid om te ontdekken dat we door onze tranen heen toch kunnen zeggen dat we er samen sterker door zijn geworden. En dat is echt niet door onze eigen keuzes en manieren, maar door onze afhankelijkheid van God. Daar waar geduld soms mist, vult Hij met liefde aan. Daar waar boosheid om de hoek kwam kijken, gaf Hij een zacht hart. Toen verdriet overmande, kwam Hij met troost. Waar wij de woorden missen, geeft Hij opbouwende en wijze woorden voor elkaar. Daar waar de liefde soms naar de achtergrond verdwijnt, spreekt Hij onze herinneringen aan. En waar de hele wereld om ons heen blijft tollen, daar geeft Hij een vaste basis!

Laat Uw Koninkrijk komen in huwelijken en gezinnen en geef Uw zegen en vechtlust waar huwelijken dreigen om te vallen. Laat hen die verwond zijn door relaties, zien dat Uw trouw voor eeuwig is!
De artikelen met het label 'Bewijsmateriaal' laten mijn persoonlijke ervaringen zien waarin ik door gebed, een ervaring, een gevoel, een ontmoeting, of iets dergelijks een ontmoeting met God heb gehad, of door God geleid ben. Al deze momenten zijn mijn bewijzen voor het bestaan van God!
Er zijn in mijn leven al veel van dit soort momenten geweest en ik probeer dit in de loop van de tijd te beschrijven in verschillende verhalen....

5 december 2017

LICHT

Wie wil er geen perfect leven; zonder zorgen, geen pijn en verdriet en wetende dat je kan voorzien in je behoeften…..
Kerst komt er aan en vandaag schalde er een lied via de radio onze kamer binnen:

“Oh, met kerst voelt alles altijd even fijn,
wanneer de liefde heerst en de angst verdwijnt.
Gaan onze harten open, zijn de problemen klein.
Oh, kon elke dag maar kerstmis zijn.”
(Kerstmis, Marco Borsato)

De tekst laat verderop nog horen dat iedereen welkom is en je zo kan aanschuiven, er is altijd wel iets wat je lekker vindt! Het perfecte droombeeld van een fantastische kerst, maar de realiteit ligt hier vaak zover van verwijderd….

Volgens dit lied zijn de problemen met kerst klein, maar ik wil liever niet iedereen op het kerstdiner uitnodigen die dit heel anders ervaren. Ik ben bang dat je hele stadia kan vullen met de mensen waarvan de problemen met kerst nog net zo groot zijn als daarvoor. En volgens mij kunnen die problemen met kerst juist groter voelen, doordat je geconfronteerd wordt met het perfecte plaatje van kerst.

Maar eigenlijk is het kerstverhaal ook helemaal geen perfect plaatje;
Een jong stelletje komt uitgeput, na een lange reis aan in Betlehem en vervolgens kunnen ze niet eens een fatsoenlijke slaapplaats vinden. Hun baby wordt geboren tussen de dieren en vindt zijn eerste bed in een voederbak, gewikkeld in doeken.
Jezus staat zijn plek in de hemel af om als mens te gaan leven op aarde, waar op de dag van Zijn geboorte niet eens plaats voor hem is. En al snel moeten Zijn ouders met Hem vluchten, omdat alle pasgeboren baby’s gedood zullen worden.
Nee, het perfecte plaatje is heel ver te zoeken….

Ook in Zijn verdere leven heeft Jezus het vaak niet makkelijk. Mensen begrijpen Hem niet, veel willen niets van Hem weten. Hij heeft een vaste groep vrienden, maar ook zij laten Hem in de steek op cruciale momenten. Hij maakt mee wat wij allemaal van tijd tot tijd meemaken. Zijn tijd op aarde was verre van een perfecte periode, zonder problemen.
Maar ondanks dat stond er een ster aan de hemel bij Zijn geboorte, een licht dat aangaf dat er iets bijzonders was gebeurd: een Koningskind was geboren!!!

Zijn komst op aarde was niet perfect en ook Zijn verdere leven liep Hij aan tegen de moeilijkheden op aarde; moeilijkheden in relaties, gezondheid van geliefden, tegenstanders, afwijzing en uiteindelijk zelfs de dood. Niets menselijks bleef Hem bespaart, heel bewust kwam God naar ons toe om te dienen als een knecht….
Maar Jezus zei zelf het volgende:
‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.’’
Joh. 8:12

Het leven waar Jezus deelgenoot van werd was niet perfect, maar Hij zelf was dat wel! Hij kwam zonder zonden. Hij deelde in liefde. Hij kwam om te onderwijzen, te troosten, te genezen. En Hij kwam juist bij die mensen waar het perfecte plaatje ver te zoeken was.
Mensen die verstoten werden door hun omgeving, die bezig waren met de verkeerde dingen, die getekend waren door het leven.
Hij kwam bij hen en Hij komt bij ons, om ons te vertellen dat Hij het Licht is van deze wereld. Tussen al onze moeiten door wil Hij Zijn licht schijnen in ons leven. Dwars door de duisternis grijpt Hij ons bij de hand en zegt tegen je: ‘Wees niet bang, ik help je.’
(Jes. 41:13)

Zie je op tegen kerst en de adventstijd, voel je je moe of verslagen? Probeer dan juist in de komende 4 weken iedere week een kaarsje aan te steken. Misschien wel op dit moment de eerste…..
Hij wil ook jou het licht geven dat leven geeft en met Zijn lamp over je hoofd schijnen, zodat je bij Zijn licht door de duisternis heen kan wandelen. (Job 29:3)
Iedere week komt er een brandend kaarsje bij en komt er steeds minder ruimte voor het donker.

Mijn gebed voor jou is dat je in Zijn licht kan gaan staan,  waardoor de duisternis je niet meer kan omsluiten.