14 mei 2018

GOD IS GOED

Hoe makkelijk is het om te zeggen dat God goed is? Het is niet zo moeilijk wanneer je heel gelukkig bent, wanneer je gezond bent, als  je net getrouwd bent en geniet van de wittebroodsweken, wanneer je je pasgeboren baby op je arm heen en weer wiegt terwijl het rustig in slaap dommelt. Het is gemakkelijk wanneer je succes hebt, wanneer je God heel dichtbij voelt, wanneer je duidelijk ervaart wat God van je vraagt. Het is ook niet zo moeilijk wanneer je ziet dat je kind de juiste partner tegenkomt, wanneer je geniet van je werk, als je omringt wordt door lieve vrienden en familie. 

Maar waar blijft deze uitspraak wanneer je je helemaal niet gelukkig voelt? Wanneer je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent, of dit nieuws krijgt voor een dierbare. Wanneer je samen met je partner zo verlangt naar een kindje, maar jullie handen blijven leeg…. Als je bid, maar je gebed lijkt niet verder te komen dan de kamer waarin je zit. En het is ook moeilijk om te zeggen wanneer je je baan verliest, je salaris moet missen, of iedere dag met lood in je schoenen naar je werk gaat.
Het is niet gemakkelijk wanneer je Gods stem zoekt, maar je hoort Hem niet. Wanneer je na een dag werken alleen in huis komt, terwijl je zo verlangt naar iemand die zijn of haar leven met je deelt.

Er zijn zoveel momenten te bedenken waarop deze uitspraak wel het laatste is waar we aan denken…. Toch denk ik de laatste tijd steeds meer dat dit ook komt door het perspectief waarmee we kijken. We kijken vanuit ons toch tamelijk makkelijke leven. En ja, ook in Nederland hebben we tegenstand; er is ook hier armoede, ziekten en er is een grote psychische en geestelijke nood. Dat is zeker zo! Maar we kennen ook een grote welvaart en deze welvaart laat ons toch vanuit een bepaald perspectief deze wereld bekijken en het bepaald ook onze kijk op God.

Ik las afgelopen week het boek: ‘De thuiskomt’ van Randy Alcorn, over vervolgde christenen in China. Dit boek heeft me een nieuw perspectief gegeven.
God heeft alles in Zijn hand en Hij weet wat ons bezig houdt. Hij heeft een plan met ons en dat plan zien wij maar gedeeltelijk. Zijn plan reikt namelijk veel verder dan dit leven. Als we Zijn kinderen zijn, leidt dat plan namelijk tot in de eeuwigheid.
Vaak vergeten we de Bijbel diep te bestuderen, de noodzaak lijkt ons vaak te ontbreken. Dat is heel anders bij onze vervolgde broers en zussen. Zij hebben een noodzaak om de Bijbel te memoriseren, omdat ze vaak geen toegang hebben tot een Bijbel. En ze weten dat ze Zijn woord nodig hebben om sterk te blijven. Wellicht niet qua lichaam, maar wel qua geest! Wanneer ze in het nauw gedreven worden, geslagen, mishandeld of gevangen gezet dan houden ze zich vast aan Gods woord en kijken ze uit naar de mooie toekomst die voor hen ligt. 
‘Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken.’
‭‭1 Petrus ‭5:10‬ ‬‬‬‬‬‬

Vanuit dat perspectief mogen wij ook kijken naar wat God voor ons voor ogen heeft. Hoe vaak zijn we niet gericht op het hier en nu? Kijken we niet verder dan ons lijden, laten we ons meeslepen door nietszeggende bezigheden die ons afleiden van God? Ook wij hebben een noodzaak om Gods woord te memoriseren, want ook wij hebben het nodig in ons lijden. 
Maar daar waar de vervolgde christenen in hun land vaak niet veel hebben wat ze afleidt van God, omdat alles hen vaak al is afgenomen, daar hebben wij nog veel dingen die ons een vorm van tijdelijke  bevrediging kunnen geven: eten, tv, geld, werk, smartphone, social media, materialen, etc…. Op zich niks mis mee, maar wel wanneer het je afleid van God! Of wanneer het de bron is waar je uit put wanneer je lijdt…..

Gods woord mag een medicijn zijn voor je lichaam en je geest. Als je lijdt, dan mag je kijken naar het kruis! Laat je lijden leiden door Jezus! En probeer je lijden in perspectief te zien van wat er gaande is in de wereld…
‘Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij.’
‭‭1 Petrus‬ ‭5:8-9‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬

Wanneer we ons verdiepen in wat Gods woord zegt over lijden, dan kunnen we nog steeds concluderen dat God goed is! Hij is het die ons wil troosten, bemoedigen, kracht wil geven, ons wil zegenen. En als je je op Hem richt in je lijden zal je dat ook merken! Je hebt een keuze om Zijn weg te gaan, ook in je lijden! En nee, die weg is zeker niet makkelijk, maar je erfenis is groot!!!
‘En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft.’
‭‭Romeinen ‬ ‭8:17‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬

Wat een dag zal dat zijn……. God is goed!

Hoe bijzonder, deze tekst schreef ik eergister, de dag voordat we kregen te horen dat mijn vader ernstig ziek is. Alsof God me Zijn handreiking gaf, nog voor wij wisten wat er allemaal op ons ,als familie, af zou komen.... Via deze weg wil ik jullie vragen om te bidden voor mijn vader, dat God uitkomst zal bieden en bovenal dat hij Zijn aanwezigheid en kracht mag ervaren!
En daarnaast mogen we al ons lijden, ook het lijden van onze vervolgde broers en zussen opdragen aan onze Hemelse Vader!

5 mei 2018

LAAT HET LOS

Een Bijbeltekst uit 1 Kor. 13 werd laatst in onze gemeente behandeld. Ergens zijn de woorden neergedwarreld en langzaam groeien ze op tot gedachten in mijn hoofd die ik met me meedraag.

‘De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit.’
‭‭1 Kor.‬ ‭13:4-8‬a‬‬‬

Deze specifieke woorden komen en gaan door mijn hoofd. In dit kleine stukje van de Bijbel staat 9 keer het woord ‘liefde’. Maar wat een opgave lijkt het om deze liefde een deel van jezelf te laten worden. Sterker nog, de moed zakt me in de schoenen bij het lezen er van. Helemaal als je je bedenk dat in vers 2 staat dat als je de liefde niet hebt, je niks voorstelt. 

Maar wat een geluk, we hoeven het niet alleen te doen. Want in Galaten 5:22 staat:
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’
Uit dit vers blijkt dat we het uit onszelf niet eens kunnen, maar dat we Gods hulp nodig hebben. Het mooie is dat we deze vruchten van de Geest allemaal hebben, maar zoals dat met vruchten gaat: ze hebben tijd en voeding nodig om te groeien.

Ik hoop dat dit een troost mag zijn als je het gevoel hebt dat je alles zelf moet kunnen en de controle maar moeilijk los kan laten. Weet dat we bestemd zijn om samen met God te leven, omdat we zonder Hem niet in staat zijn om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. 
Je denkt al heel snel: ‘Ik moet iedere dag stille tijd houden, dan zal God….’ of; ‘Ik moet iedere week klaar staan voor mijn buurman, want anders vindt God…..’ of; ‘Ik moet mijn kinderen het goede voorbeeld geven, anders zal God….’ of; ‘Ik moet iedere dag God prijzen, want anders denkt God….’

Dit is niet wat God voor ons voor ogen heeft! Wij MOETEN namelijk helemaal niet. Hij wil juist dat we zeggen: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Want als je je op God richt en je vult met Zijn woorden, gaan de vruchten van Zijn Geest vanzelf in ons groeien en dan mag je ontdekken dat de liefde, zoals we in Korintiërs lazen, steeds meer een deel wordt van wie we zijn. Niet omdat het moet, maar omdat we simpelweg steeds meer op Jezus gaan lijken!


25 april 2018

HET CADEAU DAT GOD JE HEEFT GEGEVEN

Hoe vaak heb ik wel niet gedacht: God, wanneer geeft U mij nu eens een passie of een gave. Iets waar ik in mag uitblinken. Een hobby, een baan, waarvan men kan zeggen: ‘Tjonge, wat kan zij dat goed!’ 
Wat hebben we toch een behoefte aan bevestiging. Als het niet is om wat je doet, dan wel in wie je bent: Een like op facebook, een comment op insta, een schouderklopje, een compliment, een knuffel, een glimlach, een vriendschap, liefde…..

Eigenlijk is het logisch dat we deze behoefte hebben, zeker wanneer we ons niet richten op de liefde waar we zo naar verlangen. Er is namelijk Iemand die ons ziet, zoals we onszelf vaak niet zien: Als een mooi mens, met gaven en talenten. En Hij ziet wat we kunnen worden!
En wat kijken we vaak naar wie we nu zijn of wie we in het verleden waren. We zien onze fouten en mislukkingen en praten onszelf aan dat dat is wie we zijn.
Maar God ziet een heel andere persoon. Hij ziet Jezus in ons! Hij kijkt dwars door ons falen heen en ziet wie we kunnen worden door Hem.

Mijn verlangen naar een passie en de gedachten dat het bij mij niet aanwezig zou zijn, was één van de leugens waar ik volledig in kon geloven. Ik dacht werkelijk dat ik een gemiddeld mens zou zijn, zonder enig bijzonder uniek talent wat mij ‘mij’ maakt. En wanneer je dat maar vaak genoeg denkt, dan kan het ook helemaal worden wie je bent. Maar ik mag mezelf de spiegel van God voorzetten en zien wat Hij in mij ziet! En als ik leer kijken door Zijn ogen heen, dan gaat de wereld er ineens heel anders uit zien en dan worden de mogelijkheden tot verandering talloos.

Als discipel van Jezus mag je jou 5 broden en 2 vissen bij Jezus brengen. Hoe gaaf is dat!!! Je hoeft niet meer naar de winkel om iets op te halen, want je hebt al je talenten al in bezit. God heeft ze in je gelegd toen Hij je maakte. Je hoeft alleen maar naar Jezus te gaan en dat wat je hebt bij Hem te brengen. 
We hebben een soevereine God: Hij heeft alles in Zijn hand. Hij schrikt niet van wat we bij Hem brengen, zelfs niet als we er zelf wel van schrikken…. Hij is nooit verbaasd over wat er gebeurt in ons leven. Hij heeft de controle! Hij doet weg wat niet goed is als we Hem daar naar vragen en Hij vermenigvuldigd dat wat we kunnen gebruiken ter eer van Hem!

Ik weet niet wat er gaande is in jou leven, maar je mag dat wat er speelt in je leven gebruiken door er mee naar God te gaan! Je problemen of je verleden zijn geen excuus voor stilstand of falen, maar een platform om te groeien in Zijn liefde en te groeien in de gaven en talenten die Hij je heeft gegeven!
Maak jezelf niet wijs dat je niet over je problemen heen kan komen. Want bij God is alles mogelijk en Hij kan iets kleins in iets groots veranderen. Al vind je maar een heel klein positief puntje in je leven, hou je daar aan vast, breng het bij Jezus en laat Hem het zo groot maken dat je problemen er naast verdwijnen! 

Laat je Hem de sluier optillen en de bruid kussen?