14 mei 2018

GOD IS GOED

Hoe makkelijk is het om te zeggen dat God goed is? Het is niet zo moeilijk wanneer je heel gelukkig bent, wanneer je gezond bent, als  je net getrouwd bent en geniet van de wittebroodsweken, wanneer je je pasgeboren baby op je arm heen en weer wiegt terwijl het rustig in slaap dommelt. Het is gemakkelijk wanneer je succes hebt, wanneer je God heel dichtbij voelt, wanneer je duidelijk ervaart wat God van je vraagt. Het is ook niet zo moeilijk wanneer je ziet dat je kind de juiste partner tegenkomt, wanneer je geniet van je werk, als je omringt wordt door lieve vrienden en familie. 

Maar waar blijft deze uitspraak wanneer je je helemaal niet gelukkig voelt? Wanneer je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent, of dit nieuws krijgt voor een dierbare. Wanneer je samen met je partner zo verlangt naar een kindje, maar jullie handen blijven leeg…. Als je bid, maar je gebed lijkt niet verder te komen dan de kamer waarin je zit. En het is ook moeilijk om te zeggen wanneer je je baan verliest, je salaris moet missen, of iedere dag met lood in je schoenen naar je werk gaat.
Het is niet gemakkelijk wanneer je Gods stem zoekt, maar je hoort Hem niet. Wanneer je na een dag werken alleen in huis komt, terwijl je zo verlangt naar iemand die zijn of haar leven met je deelt.

Er zijn zoveel momenten te bedenken waarop deze uitspraak wel het laatste is waar we aan denken…. Toch denk ik de laatste tijd steeds meer dat dit ook komt door het perspectief waarmee we kijken. We kijken vanuit ons toch tamelijk makkelijke leven. En ja, ook in Nederland hebben we tegenstand; er is ook hier armoede, ziekten en er is een grote psychische en geestelijke nood. Dat is zeker zo! Maar we kennen ook een grote welvaart en deze welvaart laat ons toch vanuit een bepaald perspectief deze wereld bekijken en het bepaald ook onze kijk op God.

Ik las afgelopen week het boek: ‘De thuiskomt’ van Randy Alcorn, over vervolgde christenen in China. Dit boek heeft me een nieuw perspectief gegeven.
God heeft alles in Zijn hand en Hij weet wat ons bezig houdt. Hij heeft een plan met ons en dat plan zien wij maar gedeeltelijk. Zijn plan reikt namelijk veel verder dan dit leven. Als we Zijn kinderen zijn, leidt dat plan namelijk tot in de eeuwigheid.
Vaak vergeten we de Bijbel diep te bestuderen, de noodzaak lijkt ons vaak te ontbreken. Dat is heel anders bij onze vervolgde broers en zussen. Zij hebben een noodzaak om de Bijbel te memoriseren, omdat ze vaak geen toegang hebben tot een Bijbel. En ze weten dat ze Zijn woord nodig hebben om sterk te blijven. Wellicht niet qua lichaam, maar wel qua geest! Wanneer ze in het nauw gedreven worden, geslagen, mishandeld of gevangen gezet dan houden ze zich vast aan Gods woord en kijken ze uit naar de mooie toekomst die voor hen ligt. 
‘Maar de God die één en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaakt en sterk maken.’
‭‭1 Petrus ‭5:10‬ ‬‬‬‬‬‬

Vanuit dat perspectief mogen wij ook kijken naar wat God voor ons voor ogen heeft. Hoe vaak zijn we niet gericht op het hier en nu? Kijken we niet verder dan ons lijden, laten we ons meeslepen door nietszeggende bezigheden die ons afleiden van God? Ook wij hebben een noodzaak om Gods woord te memoriseren, want ook wij hebben het nodig in ons lijden. 
Maar daar waar de vervolgde christenen in hun land vaak niet veel hebben wat ze afleidt van God, omdat alles hen vaak al is afgenomen, daar hebben wij nog veel dingen die ons een vorm van tijdelijke  bevrediging kunnen geven: eten, tv, geld, werk, smartphone, social media, materialen, etc…. Op zich niks mis mee, maar wel wanneer het je afleid van God! Of wanneer het de bron is waar je uit put wanneer je lijdt…..

Gods woord mag een medicijn zijn voor je lichaam en je geest. Als je lijdt, dan mag je kijken naar het kruis! Laat je lijden leiden door Jezus! En probeer je lijden in perspectief te zien van wat er gaande is in de wereld…
‘Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij.’
‭‭1 Petrus‬ ‭5:8-9‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬

Wanneer we ons verdiepen in wat Gods woord zegt over lijden, dan kunnen we nog steeds concluderen dat God goed is! Hij is het die ons wil troosten, bemoedigen, kracht wil geven, ons wil zegenen. En als je je op Hem richt in je lijden zal je dat ook merken! Je hebt een keuze om Zijn weg te gaan, ook in je lijden! En nee, die weg is zeker niet makkelijk, maar je erfenis is groot!!!
‘En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft.’
‭‭Romeinen ‬ ‭8:17‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬

Wat een dag zal dat zijn……. God is goed!

Hoe bijzonder, deze tekst schreef ik eergister, de dag voordat we kregen te horen dat mijn vader ernstig ziek is. Alsof God me Zijn handreiking gaf, nog voor wij wisten wat er allemaal op ons ,als familie, af zou komen.... Via deze weg wil ik jullie vragen om te bidden voor mijn vader, dat God uitkomst zal bieden en bovenal dat hij Zijn aanwezigheid en kracht mag ervaren!
En daarnaast mogen we al ons lijden, ook het lijden van onze vervolgde broers en zussen opdragen aan onze Hemelse Vader!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten