11 maart 2018

DE WEG NAAR PASEN


We zitten midden in de lijdenstijd, is dat iets waar je mee bezig bent? Jezus lijden en sterven voor ons, voor jou? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het een hele bijzondere tijd vind, maar tegelijkertijd ook zo dubbel. Het is zo moeilijk te bevatten wat Jezus voor ons heeft gedaan…. Natuurlijk heb ik er een enorme dankbaarheid voor en kan het me op bepaalde momenten enorm raken en tot tranen toe roeren. Maar daarnaast raast het leven in het tempo van een TGV om mijn oren en merk ik dat ik haast geen tijd lijk te hebben om het echt tot me door te laten dringen.

Het is opvallend hoe makkelijk we op social media alles van elkaar liken wat zoet, goed en spraakmakend is. En ook het lijden van onze medemens lijkt een recept te zijn voor veel reacties en steunbetuigingen. Maar als we Jezus tegen komen op onze tijdlijn, dan vraag je je soms af wat je er mee moet. Licht en luchtig is sowieso veel gemakkelijker dan de harde realiteit. Maar Jezus wil ons hart zo diep raken, dat het haast eng is, want wat houd ik zelf dan nog in de hand en welke controle houd ik zelf nog over?

Ik weet nog heel goed hoe ik als tiener de kerk probeerde te skippen. Onze allervrolijkste moeder kwam op mijn slaapkamer, sloeg de gordijnen open en zei vrolijk dat het tijd was om uit bed te komen. Maar de kerk was saai, duurde lang en de banken waren te hard.
Okee, de banken zaten echt voor geen meter en ja, ze waren hard. Maar ik denk dat er nog meer hard was, namelijk; mijn hart. Mijn moeder had de liefde van God al geproeft en wilde dit graag met ons delen, maar ik wist wie God was van de verhalen, maar kende Hem nog niet echt.
Mijn bed was stukken zachter, dus dat was de plek waar ik liever bleef. Dit werd overigens niet geaccepteerd, we ‘moesten’ mee. En dat is iets waar ik mijn ouders tot op de dag van vandaag dankbaar voor ben.

En nee, ik zeg hier niet mee dat ik het altijd fijn heb gevonden om naar de kerk te gaan, maar ze hebben mij wel de broodnodige gewoonte geleerd van het gaan naar een gemeente, een plek waar je God beter kan leren kennen. Uiteindelijk hebben we in mijn jeugd vele stromingen van kerken bezocht en ook daar ben ik blij om. Hierdoor heb ik een christelijke opvoeding gehad zonder hokjes en vakjes en dat heeft er toe geleid dat ik al jaren mijn leven met God mag delen, want op mijn 19e besloot ik mijn leven aan God te geven. Niet uit traditie of gewoonte, maar omdat God me duidelijk maakte dat het tijd was om voor Hem te kiezen.

Door Royal Mission (de bijbelschool die ik met mijn man volg) en onze thuisgemeente mag ik steeds meer en meer leren over onze grote God, Jezus en de Heilige Geest.
God is niet alleen, God is een drie-eenheid. En we hebben Jezus lijdensweg zo nodig in onze keuze voor God en de leiding door de Heilige Geest.
Jezus werd gekruisigd, terwijl Barabbas vrijuit ging. Bar-abba-s betekend overigens ‘zoon van de vader’. Net zoals Barabbas mogen ook wij, als zonen en dochters van de Vader vrijuit gaan, omdat Jezus de straf kreeg die wij hebben verdient.

Dit is iets waar we in deze tijd bij stil mogen staan. Wat ons even stil mag zetten in deze snelle en vluchtige tijd: Jezus stierf voor jou! Zeg het eens hardop: ‘Jezus stierf voor mij!’
En bespreek het eens met je gemeenteleden, vrienden, familie wat dit met je doet. Eng? Natuurlijk, want dan moet je er een mening over vormen en kijken waar jij staat in dit verhaal. Wat Jezus lijden met jou persoonlijk doet. En eng ook, omdat je je afvraagt wat dat betekent voor de inrichting van je leven, want als ik volmondig ‘ja’ zeg tegen Jezus lijden voor mij en het persoonlijk maak, wat moet ik dan allemaal aanpassen in mijn leven?

Ik merk echter dat wanneer het lijdensverhaal persoonlijk wordt, dat deze vragen vervagen en angst plaats maakt voor bereidheid. Bereidheid om af te wachten wat God je wil geven. Want God neemt niet, Hij geeft en deelt uit!

* Via de link kan je luisteren naar de uitleg van Arjan Zantingh over Jezus lijden door de ogen van Pontius Pilatus op 11-03-2018, waarbij hij uitleg geeft over het rechtsproces van Jezus en de vrijlating van Barabbas. En alle andere preken over 'Jezus lijden door de ogen van...', vanaf 18-02-2018.

8 maart 2018

KENNIS VAN GOED

Laatst heb ik een filmpje van David de Vos en Marcel Gaasenbeek gekeken die me sindsdien aan het denken heeft gezet. Iedere keer word ik er weer aan herinnert en de openbaring van Marcel Gaasenbeek is, doordat hij het heeft gedeeld, ook een openbaring voor mij geweest. Nooit eerder heb ik het, onder Christenen zo bekende Genesis verhaal zo bekeken of uitgelegd gekregen. En ik denk dat dat voor vele mensen geldt, want de afgelopen 35 jaar heb ik niemand er over gehoord. 

Toen Adam en Eva in het paradijs leefden had God ze toegang gegeven tot het eten van alle vruchten van de bomen, op één boom na: De boom van kennis van goed en kwaad. 
Toen Eva en daarna Adam van een vrucht hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, kregen ze ook de kennis van goed en kwaad. Het gekke is dat Christenen en daarbij de kerken het vooral hebben over de zondeval in combinatie met de kennis van kwaad. 
Ergens logisch, want ‘zonde’ betekent: zijn doel missen, of ingaan tegen Gods wil. En daar linken we heel gemakkelijk het kwade mee.

Maar tijdens de ‘zondeval’ kregen we ook de kennis van goed. Het goede doen kan dus ook een gevolg zijn van de zondeval. Dat is toch een hele nieuwe zienswijze, in ieder geval voor mij wel. En door dit inzicht begin ik bepaalde dingen ineens ook te begrijpen. 
We weten dus sindsdien wat het goede en het kwade is. En wanneer je iets weet, dan kan je daar heel bewust naar handelen. 

In ons huis huppelt op het moment een 2,5 jarig meisje rond. Onze jongste, waar we met volle teugen van genieten. Inmiddels merk je dat de kennis van goed en kwaad ook bij haar een bewuste kennis wordt. We leren haar bijvoorbeeld heel duidelijk dat ze haar broers niet mag slaan en wanneer ik haar daar op aanspreek zegt ze vrijwel meteen: ‘Sohie mama’…., met de daarbij behorende puppy-ogen. 
Je mag je afvragen of ze zich er schuldig over voelt, ik denk dat vooral de kennis van goed haar die woorden laat zeggen en dat gezicht laat zien. Je zou dus kunnen zeggen dat de kennis van goed het gewenste gedrag teweegbrengt. 

Dit gewenste gedrag en dus het doen van het goede, kan te maken hebben met verschillende redenen.  Zo kan het aangeleerd gedrag zijn. Of je doet het goede, omdat je vindt dat dat zo hoort. Je kan ook het goede doen, omdat je weet dat God dit van je vraagt. Het kan ook voortkomen uit maatschappelijke druk, of omdat mensen het van je verwachten. En je kan ook het goede doen uit angst om te falen.
Let wel, geen van deze redenen is natuurlijk echt verkeerd, want je doet uiteindelijk het goede en dat is zeker een schouderklopje waard. En blijf het ook vooral doen. Maar of het jezelf de voldoening geeft die het eigenlijk zou kunnen geven is de vraag... Het kan best zijn dat dit 'goede' net voorbij zijn doel schiet...

Iets doen vanuit kennis, is iets anders dan het doen vanuit je hart, vanuit een hart dat gericht is op God. Iets doen omdat het moet, omdat het van je wordt verwacht of vanuit angst is heel iets anders dan het doen omdat het je natuur is. En zo heeft God het bedoeld: het goede doen vanuit je hart, vanuit wie je bent, vanuit je natuur. Zonder voorbedachte rade, zonder de kennis wat je goede daden kunnen opleveren, zonder je druk te maken om de verwachting van een ander.

‘Maar hoe dan?’, hoor ik je vragen. Het heeft alles te maken met vertrouwen in God. Vertrouwen dat Hij van je houdt.  Vertrouwen dat Hij ondanks je tekortkomingen als mens, je toch wil inzetten voor Zijn koninkrijk. Vertrouwen dat Hij ondanks je kennis van goed en kwaad en je handelen daardoor, een plan heeft met je leven. Vertrouwen dat je bij Hem mag zijn wie je bent. 
En wanneer je ook van jezelf mag zijn wie je bent, je imperfectie omarmt en het open bij God brengt, dan krijgt Hij de ruimte om je van binnenuit te veranderen.

Handelen vanuit de kennis van goed, verandert dan in handelen vanuit je relatie met God! En dan mag je steeds meer en meer gaan ontdekken dat het goede doen vanuit je hart komt en niets meer te maken heeft met omgevingsfactoren. In het doen van het goede merk je dan dat Gods Geest door je heen werkt en bij je is. En dan zal ‘het goede’ een levend werk zijn voor God en mag het Gods koninkrijk op aarde laten zien!
4 maart 2018

ONTWAPENEND

Sinds kort heb ik solliciteren herontdekt…. Het is alweer zo’n 17 jaar geleden dat ik dat voor het laatst heb gedaan, dus dat is best wel spannend. Tot voor kort heb ik mijn werkervaring eigenlijk min of meer zonder een hele officiële sollicitatieprocedure opgedaan. Als beginnende leerkracht wordt je zonder veel moeite op de invallijst gezet en voor je het weet sta je jaren voor korte of langere tijd voor de klas. Daarna stonden ze in het voortgezet onderwijs te springen om mensen en mijn ‘ja’ voor de baan was volgens mij een ware opluchting….
Daarna moest ik mij min of meer ‘bewijzen’ als franchisenemer, maar dat ging eigenlijk ook vrij geleidelijk in een soort opleidingssetting. 
Solliciteren is dus best nieuw voor me en helaas is het resultaat tot nu toe alleen nog maar wat vriendelijke afwijzingen. Ik pas net niet helemaal in het profiel, of er zijn in ieder geval meerdere sollicitanten die dat wel doen.

Toch merk ik dat de spanning een kleine spanning is en een afwijzing niet een echte afwijzing. Mijn focus is in de loop der jaren verlegd van wat mijn diploma mij voor kansen biedt, naar welke weg God met mij wil gaan. Ik solliciteer dan ook niet per se op een profiel waar mijn diploma in wordt benoemd, maar naar een functie waar mijn hart een sprongetje van maakt. Ik snap heel goed dat dat risicovoller solliciteren is, maar een afwijzing komt in die wetenschap ook minder hard binnen. 

Ik zit in de fase van mijn leven waarin ik God steeds meer Leiding geef. Al ben ik mij er enorm van bewust dat ik met mijn menselijke ‘ik’ nog vaak eens voor Zijn voeten loop…. Mijn vorige baan heb ik vanuit roeping gedaan en dat heeft er toe geleid dat ik nu weer gefocust ben op Zijn stem. Een afwijzing is dus eigenlijk gelijk aan de weg die God niet met mij wil gaan. En dat is eigenlijk best prima, want dan moet ik blijkbaar een andere weg inslaan. 

Dit alles laat me zien dat ik hierin Gods stem opnieuw moet leren verstaan. En onze zoon van 6 is daarin een fantastische leraar. Hij laat zo mooi zien hoe het luisteren naar God van nature in de mens ligt, maar wat we in de loop der jaren lijken kwijt te raken. Jezus zei niet voor niks dat we moeten worden als een kind…. 

Onze zoon van 11 was afgelopen week wat grieperig. Door zijn verstopte neus was hij zijn smaak kwijt en hij vroeg me wat hij daar aan kon doen. Ik antwoordde hem dat hij neusspray kon gebruiken. Doordat alles dan weer open gaat, zou zijn smaak op den duur ook wel weer terug komen. ‘Of,’ zei onze jongste zoon, ‘je kan er natuurlijk ook voor bidden! Ik wil wel voor je bidden!’ 
En omdat dit voor hem de gewoonste zaak van de wereld is, vouwde hij zijn handen, sloot zijn ogen en bad voor zijn broer. In de loop van de dag zei onze oudere zoon: ‘Zijn gebed lijkt te helpen, ik begin weer wat te proeven!’ 
God was er, Hij hoorde en kwam ons in iets ‘kleins’ tegemoet. Maar om zoiets te zien, moeten we worden als een kind!

In mijn sollicitatieproces wil ik worden als onze zoon. Niet afwachtend, ontwapenend en het zoekend bij God. Zonder enige twijfel erop vertrouwend dat God het beste voor mij wil en al lang een plan voor mij heeft klaar liggen. Een plan waarin ik Hem mag verhogen! 

Waar sta jij? Wil of kan jij geloven als een kind?